Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Środa, 29.11.2023

Liczba wejść na stronę: 19935
Nazwa instytucji:

Edukacja przyrodnicza


Liczba jednostek: 2
1-2 
 
Ogród Zoobotaniczny
ul. Bydgoska 7, 87-100 Toruń
tel. sekretariat: 56 622 42 10; dział dydaktyczny: 56 654 02 26
e-mail: sekretariat@zoo.torun.pl
www.zoo.torun.pl/pl
dyrektor Gęsińska Beata 
 
Schronisko dla Zwierząt
ul. Przybyszewskiego 3 87-100 Toruń
tel. 56 622 48 87, 666 683 377
e-mail: torun.schronisko@wp.pl
schronisko-torun.oinfo.pl

1-2 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A