Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 21.05.2024

Liczba wejść na stronę: 26082112
Data (2024-05-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 2275
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 105/2020Przetarg nieograniczony na sporządzanie i dostarczenie operatów szacunkowych zawierających opinie o wartości nieruchomości na potrzeby gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy Miasta Toruń i Skarbu Państwa. 30.12.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 104/2020Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: Dostawa i montaż wyposażenia wnętrz w Centrum multimedialno-edukacyjnym na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Warszawskiej 1/5 w Toruniu 28.12.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 103/2020Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Budowa dwóch pawilonów do obsługi ruchu turystycznego oraz zejść na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu”. 28.12.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 102/2020Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców Torunia”. 10.12.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 101/2020Przetarg nieograniczony na: dostawę fabrycznie nowego motoambulansu wraz z zabudową oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla motoambulansu . 02.12.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 100/2020Przetarg nieograniczony na dostawę papieru kserograficznego i składanki komputerowej oraz materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Torunia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń. 02.12.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 97/2020Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów UMT – systemu Otago. 12.11.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 95/2020Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego motoambulansu wraz z zabudową oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla motoambulansu . 10.11.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 98/2020Przetarg nieograniczony na rekultywacje terenów trawników w Toruniu poprzez nasadzenie roślin ozdobnych. 06.11.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 94/2020Przetarg nieograniczony na usługę druku i dostawy biletów, karnetów, znaczków oraz legitymacji (do biletów miesięcznych i biletów ulgowych specjalnych) komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miasta Toruń oraz wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej i kontrolek. 28.10.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 90/2020Przetarg nieograniczony na dostawę 15 kamer szybkoobrotowych PTZ w technologii IP, rozdzielczości HDTV 1080p dla rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego miasta Torunia. 20.10.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 93/2020Postępowanie w oparciu o art. 138o ustawy PZP na świadczenie usług ochrony fizycznej budynków , ochrony w formie monitorowania systemu sygnalizacji włamania oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta Torunia - NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 19.10.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 87/2020Przetarg nieograniczony na remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Przybyszewskiego w Toruniu. 15.10.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 89/2020Przetarg nieograniczonego na druk i dostawę folderu promocyjnego. 13.10.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 86/2020Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Przebudowa toalety miejskiej na Rynku Nowomiejskim w Toruniu”. 09.10.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 82/2020Przetarg nieograniczony na prowadzenie działań promocyjnych dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym oraz modernizację przystanków”. 05.10.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 85/2020Przetarg nieograniczony na budowę windy w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Batorego 40 w Toruniu - AKTUALIZACJA ZAKRESU I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 01.10.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 83/2020Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. 23.09.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 78/2020przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie zieleni z elementami rekreacyjnymi Osady Leśnej Barbarka w Toruniu”. 16.09.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 81/2020Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. 15.09.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A