Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 26.05.2024

Liczba wejść na stronę: 26094254
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Sprawozdania 4/2019

Raport o stanie Gminy Miasta Toruń za rok 2018.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
31.05.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Errata/uzupełnienie do raportu
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marta Stasiuk-Lewandowska
Data wytworzenia: 31-05-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 31-05-2019 14:19:48
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 25-06-2019 11:59:48
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A