Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 26.05.2024

Liczba wejść na stronę: 26094272
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Sprawozdania 3/2022

Sprawozdanie ze współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
31.05.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść sprawozdania (.docx)
- :Pobierz załączniki tabelaryczne do sprawozdania (.xlsx)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 31-05-2022
Kto opublikował:
Data publikacji: 31-05-2022 13:21:49
Kto zmodyfikował:
Data ostatniej modyfikacji: 31-05-2022 13:23:35
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A