Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 20.07.2024

Liczba wejść na stronę: 26448733
Data (2024-07-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Sprawozdania finansowe UMT

Ilość dokumentów: 563
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 113/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza konkurs wniosków o przyznanie stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury. 30.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 112/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2022 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA - II Tura (konkurs nr 21.2/2022) 23.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 111/2022Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18.08. 2022 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w terminie od 1.10 2022 r. do 31.12 2023 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Miasta Toruń całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 r.ż. (konkurs nr 39/2022) 22.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 110/2022Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu II etapu konsultacji społecznych „Wspólnie o programie na 2023 r.” w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2023 r. 19.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 109/2022Prezydent Miasta Torunia informuje, że od 24 września do 3 października 2022 r. odbędzie się głosowanie na projekty do Budżetu obywatelskiego w Toruniu na rok 2023 oraz podaje do wiadomości listy projektów do głosownia oraz projektów, które nie zostaną poddane pod głosowanie. 16.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 108/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług wsparcia dla seniorów w wieku 65 lat i więcej poprzez realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022. 15.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 107/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ poprzez realizację w latach 2022-2024 wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika – II tura (konkurs nr 27.2/2022). 08.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 106/2022Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień”: zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez działalność kulturalną, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi (konkurs nr 38/2022). 08.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 105/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień” zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi – II TURA (konkurs nr 37.2/2022). 02.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 104/2022Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień” zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi (konkurs nr 37/2022). 01.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 103/2022Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień”: zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi (konkurs nr 36/2022). 01.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 102/2022Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień”: poprzez organizację zajęć sportowych przez kluby sportowe prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi (konkurs nr 35/2022). 01.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 101/2022Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień” poprzez zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie i rozwój sportu przez kluby sportowe w kategorii senior, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi (konkurs nr 34/2022). 01.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 100/2022Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień” -II tura (konkurs 3.2/2022). 01.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 99/2022Informacja Prezydenta Miasta Torunia dotycząca operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Toruń. 31.08.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 98/2022Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia ogłasza nabór najemców gminnych niezalegających z opłatami wobec Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu (ZGM), chętnych do zamiany dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego (bez: lokali przeznaczonych na najem socjalny, lokali zw. ze stosunkiem pracy oraz tymczasowych pomieszczeń) na nowo wybudowane, pełnostandardowe mieszkania. 29.08.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 97/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Miasta Toruń całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia (konkurs 39/2022). 18.08.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 96/2022Prezydent Miasta Torunia informuje, o pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy. 12.08.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 95/2022Informacja o wynikach konkursu ofert ogłoszonego w dniu 23 czerwca 2022 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w 2022 r. „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Torunia po 65 roku życia” 04.08.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 94/2022Informacja o przyznanym dofinansowaniu w ramach Programu „Moje Podwórko” - II nabór wniosków 20.07.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A