Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 18.04.2024

Liczba wejść na stronę: 25981140
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 109/2022

Prezydent Miasta Torunia informuje, że od 24 września do 3 października 2022 r. odbędzie się głosowanie na projekty do Budżetu obywatelskiego w Toruniu na rok 2023 oraz podaje do wiadomości listy projektów do głosownia oraz projektów, które nie zostaną poddane pod głosowanie.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
16.09.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
04.10.2022
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść informacji (.docx)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 16-09-2022
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 16-09-2022 17:03:16
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 16-09-2022 17:04:26
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A