Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Środa, 21.02.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Kultury, Turystyki i Promocji - posiedzenie Komisji ODWOŁANE
19 lipca 2022, o godzinie 13:00, Baj Pomorski
  1. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku, przyjęcie protokołu.
  2. Informacja Dyrektora Teatru Baj Pomorski na temat funkcjonowania instytucji.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Korespondencja.
  5. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A