Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 20.07.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Rewizyjna
10 czerwca 2022, o godzinie 14:00, sala nr 33 Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
  1. Sprawy organizacyjne: stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia, przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy miasta Toruń za 2021 rok – opinia Komisji.
  3. Rozpatrzenie wniosku Komisji o udzielenie wotum zaufania Prezydentowi Miasta Torunia.
  4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania za 2021 r.:
  5. Korespondencja.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Sprawy bieżące.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A