Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 23.06.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Gospopdarki Komunalnej
7 czerwca 2022, o godzinie 15:30, Urząd Miasta, sala nr 32, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
  1. Sprawy organizacyjne: a. stwierdzenie quorum, b. przyjęcie porządku posiedzenia, c. przyjęcie protokołu.
  2. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy miasta Toruń za rok 2021 w zakresie kompetencji Komisji Gospodarki Komunalnej.
  3. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2021 wraz z Informacją o stanie mienia w zakresie kompetencji Komisji Gospodarki Komunalnej.
  4. Rozpatrzenie ewentualnych projektów uchwał przed 43. sesją zaplanowaną na 9 czerwca.
  5. Zaopiniowanie wniosków.
  6. Korespondencja.
  7. Wolne wnioski i zapytania.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A