Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 23.06.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

46 sesja Rady Miasta Torunia
15 września 2022, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. Mikołaja Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z 44 i 45 sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia Medalu „Za zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze - DRUK NR 1198.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części parku Glazja i ul. Ludwika Waryńskiego w Toruniu – DRUK NR 1201.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicach Ligi Polskiej i Tomasza Stawisińskiego w Toruniu - DRUK NR 1194 – I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Lelewela i Legionów w Toruniu – DRUK NR 1193 – I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 14 o funkcji gospodarczej stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 89 - DRUK NR 1206.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym, gminnego lokalu użytkowego, usytuowanego na parterze budynku przy Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu na okres 11 lat - DRUK NR 1212.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu - DRUK NR 1190.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - DRUK NR 1210 - I CZYTANIE.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - DRUK NR 1211 - I CZYTANIE.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020 – 2023” - DRUK NR 1207.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Toruń za rok 2022 i 2023 - DRUK NR 1214.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2022-2050 - DRUK NR 1208.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022 - DRUK NR 1209 – I i II CZYTANIE.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w 2022 roku - DRUK NR 1213.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 czerwca 2022 r. na Dyrektora Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu - DRUK NR 1188.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 lipca 2022 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu - DRUK NR 1218.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 lipca 2022 r. na Prezydenta Miasta Torunia - DRUK NR 1219.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg z dnia 3 sierpnia 2022 r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu - DRUK NR 1220.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 27 czerwca 2022 r. - DRUK NR 1221.
 25. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny (…) - DRUK NR 1196.
 26. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli - DRUK NR 1197.
 27. Wnioski radnych.
 28. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
 29. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A