Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 20.07.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

44 sesja Rady Miasta Torunia
23 czerwca 2022, o godzinie 10:00,
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady.
 3. Informacje Prezydenta Miasta.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasta Toruń za 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Torunia - DRUK NR 1153.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Torunia oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2021 – DRUK NR 1154.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Torunia z tytułu wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2021 - DRUK NR 1155.
 9. Wnioski radnych.
 10. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
 11. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A