Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 23.06.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

42 sesja Rady Miasta Torunia
12 maja 2022, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. Mikołaja Kopernika
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 41. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wręczenie Radnym Miasta Torunia Medalu 100-lecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności za 2021 rok Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego w Toruniu.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu na rok 2022 – DRUK NR 1107 – I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 1106 - I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu – DRUK NR 1105 – I i II CZYTANIE.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – (…) – DRUK NR 1109.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej –(…) – DRUK NR 1110.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – (…)- DRUK NR 1111.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – (…) - DRUK NR 1112.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego – DRUK NR 1114.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego – DRUK NR 1115.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - DRUK NR 1116.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu rozwoju turystyki dla miasta Torunia do 2030 roku – DRUK NR 1103.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 kwietnia 2022 r. - DRUK NR 1117.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji z dnia 28 kwietnia 2022 r. - DRUK NR 1118.
 21. Wnioski radnych.
 22. Informacje: Przewodniczącego, Prezydenta, inne.
 23. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A