Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 16.06.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

37 sesja Rady Miasta Torunia
16 grudnia 2021, o godzinie 10:00, w trybie zdalnym
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 36. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 1001 – I i II CZYTANIE.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 999 – I i II CZYTANIE.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Toruń – DRUK NR 937 – I i II CZYTANIE.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowej budynków lub ich części, za wyjątkiem powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, (…) – DRUK NR 996 – I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Jana Heweliusza i Edmunda Halleya w Toruniu – DRUK NR 992 - I i II CZYTANIE.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Sobieskiego i ul. Waryńskiego w Toruniu – DRUK NR 980 - I i II CZYTANIE.
 12. Rozpatrzenie projektu apelu w sprawie podjęcia działań w celu ochrony terenów zieleni przy ul. Waryńskiego - DRUK NR 1006.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnego Rady Miasta Torunia do wspólnej dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - DRUK NR 991.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu konsultacji społecznych na 2021 r. - DRUK NR 959.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, położonej przy placu Św. Katarzyny 7 w Toruniu - DRUK NR 1002.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, usytuowanego w budynku położonym przy ul. św. Jakuba 18 w Toruniu - DRUK NR 987.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Toruńskie Centrum Usług Społecznych” - DRUK NR 941.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Toruńskiemu Centrum Usług Społecznych - DRUK NR 942.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Toruńskie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 979.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu - DRUK NR 1000.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2021-2050 - DRUK NR 993.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2021 – DRUK NR 994 – I i II CZYTANIE.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 - DRUK NR 995.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2022-2050 - DRUK NR 982 – II CZYTANIE.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2022 – DRUK NR 983 – II CZYTANIE.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Forgame S.A. w Poznaniu dotyczącego lokalizacji kasyna gry - DRUK NR 1003.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 listopada 2021 r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu - DRUK NR 1004.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 listopada 2021 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Toruniu - DRUK NR 1005.
 29. Wnioski radnych.
 30. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 31. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A