Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 23.06.2024


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Sesje RMT >

36 sesja Rady Miasta Torunia
18 listopada 2021, o godzinie 10:00,
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z 35. sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady.
 4. Informacje Prezydenta Miasta.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Sobieskiego i ul. Waryńskiego w Toruniu – DRUK NR 980 - I i II CZYTANIE.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2022r. - DRUK NR 981.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej działającej przy Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu - DRUK NR 970.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania (..) – DRUK NR 972 – I i II CZYTANIE.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy GMT a Gminą Lubicz porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie budowy drogi gminnej na odcinku od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej (…) – DRUK NR 950.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu - DRUK NR 944.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2022-2050 - DRUK NR 982 – I CZYTANIE.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2022 – DRUK NR 983 – I CZYTANIE.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry - DRUK NR 984.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Medella S.A. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry - DRUK NR 985.
 16. Wnioski radnych.
 17. Informacje: Przewodniczącego; Prezydenta; inne.
 18. Zakończenie Sesji.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A