Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 20.07.2024

Liczba wejść na stronę: 26448953
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 574/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
18.02.2021
Data wejścia w życie:
01.03.2021
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik nr 1 - Obszar, na którym mogą być stosowane obniżki stawki czynszu
- :Załącznik nr 2 - LISTA BRANŻ CHRONIONYCH, ZANIKAJĄCYCH I PREFEROWANYCH
- :Załącznik nr 3 - WNIOSEK O ZASTOSOWANIE OBNIŻONEJ STAWKI CZYNSZU ZA LOKAL
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021r. poz. 908
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 414/2012


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 23-02-2021
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 23-02-2021 12:00:53
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 26-02-2021 08:58:01
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A