Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 16.06.2024

Liczba wejść na stronę: 26213270
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Uchwała RMT 391/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
14.05.2020
Data wejścia w życie:
05.06.2020
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Załącznik - Wniosek o zastosowanie obniżonej stawki czynszu za lokal stanowiący własność Gminy Miasta Toruń, którym gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych na skutek Covid-19
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020r. poz. 2641
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Uchwała RMT 414/2012


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 18-05-2020
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 18-05-2020 15:26:58
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 22-05-2020 08:25:12
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A