Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 20.07.2024

Liczba wejść na stronę: 19518
Karty informacyjne

 

Karty informacyjne - publiczne dostępne wykazy danych publikowane są za pomocą aplikacji Ekoportal-Wykaz, udostępnianej przez Ministerstwo Środowiska.

Aby znaleźć karty dotyczące Torunia należy przejść na stronę Ekoportalu i wpisać w odpowiednie pola parametry wyszukiwania.

>>> Przejdź do wyszukiwarki kart

 


 

W okresie od 1 grudnia 2010 r. do 20 października 2011 r., tymczasowo został zmieniony sposób publikowania kart informacyjnych - publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - w zakresie prac wykonywanych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu. Karty były publikowane zgodnie z wzorem określonym z Załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. (Dz. U. nr 186 poz. 1249), przy czym ze względów technicznych nie korzystano w tym czasie z bazy danych Centrum Informacji o Środowisku (baza była dostosowywana do nowych wymogów prawnych).

>>> TUTAJ można znaleźć karty publikowane od 1 grudnia 2010 r. do 20 października 2011 r.


Dane publikowane przed 16 listopada 2009 r.

      

1. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - dokumenty prowadzone przez Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia.


Spis kart informacyjnych zawierających informacje o środowisku jest publikowany zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902), który zobowiązuje organy administracji do udostępniania w BIP informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu.


2. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - dokumenty prowadzone przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Toruniu

3. Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia - rok 2009, komplet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 01-07-2003
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 24-06-2015 08:52:24
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt