Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 21.05.2024

Liczba wejść na stronę: 89168
Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

W Toruniu działa osiem punktów bezpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców. W czterech z nich porad udzielają adwokaci lub radcy prawni, wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. Kolejne cztery są obsługiwane przez prawników współpracujących z organizacjami pozarządowymi, wyłonionymi w konkursie.

Punkty pomocy prawnej są zlokalizowane w Toruniu w następujących miejscach:

 1. ul. Wały gen. Sikorskiego 10 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej)
  w godz. 7.30-11.30 (pok. 17)

 2. ul. Grudziądzka 126 b (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej)
  w godz. 9.00-13.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia)

 3. ul. Poznańska 52 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej)
  w godz. 9.00-13.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia)

 4. ul. Rydygiera 12a (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej)
  w godz. 9.00-13.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia)

 5. ul. Wały gen. Sikorskiego 10 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej)
  w godz. 11.30-15.30 (pok. 17 – Stowarzyszenie Sursum Corda)

 6. ul. Grudziądzka 126 b (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej)
  w godz. 13.00-17.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia - Stowarzyszenie Sursum Corda)

 7. ul. Poznańska 52 (punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)
  w godz. 13.00-17.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia - Zaborskie Towarzystwo Naukowe)

 8. ul. Rydygiera 12a (punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)
  w godz. 13.00-17.00 (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia - Stowarzyszenie Sursum Corda)


Umów wizytę przez Internet
Termin nieodpłatnej porady prawnej najłatwiej umówić przez Internet:


Dodatkowe informacje dotyczące organizacji pracy punktów można otrzymać pod nr telefonu: 56 611 88 00 w godz. 7.30-15.30.


Kto może korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

UWAGA!
Na czas porad telefonicznych składanie oświadczeń nie obowiązuje.


Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
  lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
  lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
  lub
 • nieodpłatną mediację
  lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.


Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest finansowane z budżetu państwa przez udzielenie dotacji celowej.
 
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz, Maria Wiśniews
Data wytworzenia: 31-12-2015
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 31-12-2015 14:27:02
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 20-12-2021 12:42:49
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt