Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Piątek, 19.07.2024

Liczba wejść na stronę: 73472
Podstawowe dane

 
Gmina Miasta Toruń
 

rodzaj gminy:

gmina miejska na prawach powiatu

podstawa działania gminy:

przepisy prawa oraz Statutu Gminy Miasta Toruń

liczba ludności:

176 098 (zameldowani na stałe, 01.01.2022 r.)
+ 6 200 (zameldowani czasowo, 01.01.202 r.)

liczba radnych

25

powierzchnia:

115,75 km kw.

położenie geograficzne:

52 st. 58 min. - 53 st 04 min. szer. geogr. pn.
18 st. 32 min. - 18 st. 43 min. dług. geogr. wsch.

wysokość nad poziomem morza

średnio 65 m npm, brzeg Wisły: 42 m n.p.m.

główne drogi:

autostrada A1: północ-południe
droga krajowa nr 91: Gdańsk-Cieszyn
droga krajowa nr 10: Szczecin-Warszawa
droga krajowa nr 15: Konin (Poznań)-Olsztyn
droga krajowa nr 80: Toruń-Bydgoszcz

lotnisko pasażerskie

najbliższe w Bydgoszczy (ok. 50 km)

lotnisko sportowe + drobny ruch pasażerski

tak

przystań rzeczna

tak, na rzece Wiśle

kolej żelazna

tak

wydatki budżetu miasta na
1 stałego mieszkańca

8 124,45 zł (wg planu na rok 2022)

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 03-03-2011
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 26-01-2022 14:48:52
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt