Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 20.07.2024

Liczba wejść na stronę: 26448738
Data (2024-07-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Treść decyzji podlegających publikacji

Ilość dokumentów: 70
1-20 21-40 41-60 61-70 

Dokument Tytuł Data
Treść decyzji podlegających publikacji 25/2022Treść decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa naziemnego zbiornika z ciekłym tlenem wraz z płytą fundamentową na terenie dz. 34/3 obręb 59 przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 w Toruniu” 22.09.2022
Treść decyzji podlegających publikacji 24/2022Decyzja o pozwoleniu na budowę - Zmiana pozwolenia na budowę z dnia 5 lutego 2021 r., znak: WAiB.6740.12.419.22.2020 IBJ dla inwestycji pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych S2 i S3 z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną – I etap realizacji przy ul. Strobanda 12 w Toruniu” (dz. nr 175/1, 176 z obr. 30). 23.08.2022
Treść decyzji podlegających publikacji 23/2022Treść decyzji o pozwoleniu na budowę dwóch hal magazynowych w ramach etapu I wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kociewskiej 24A w Toruniu (dz. nr 128/2, 131/14, 131/23 z obrębu 40) 22.08.2022
Treść decyzji podlegających publikacji 271/2022Decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 47-53 (dz. nr 13/1, 14/5, 15/4, 14/4 z obrębu 40), 19.08.2022
Treść decyzji podlegających publikacji 72.6730/2022Treść decyzji o warunkach zabudowy z dnia 12 sierpnia 2022 r. znak WAiB.6730.11.72.72.2022 DK KZx, dla inwestycji polegającej na „budowie centrum dystrybucyjno-produkcyjno-magazynowego z modułami biurowymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami i budynkami technicznymi oraz wewnętrznym układem drogowym, parkingami i zjazdami” na terenie położonym przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 95A, 101A,C,D i 103F w Toruniu (działki nr 162/36, 162/39, 162/49, 195/5, 207/34, 162/40, 162/44, 162/48 obręb 45, działka nr 399/13, obręb 46). 17.08.2022
Treść decyzji podlegających publikacji 22/2022treść decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, o całkowitej objętości wanien procesowych większej niż 30m3, znajdującej się w Zakładzie Telox Pasywacja Stali Sp. z o.o. Sp. k. przy ul. Dwernickiego 15B w Toruniu (dz. nr 880/1, 880/2, 903, 911, 912/1, 912/2, 912/3, 912/4 - obręb 67) 16.08.2022
Treść decyzji podlegających publikacji 21/2022treść decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „prowadzenie punktu skupu złomu Pol-Tor w Toruniu przy ul. Chrobrego 127 (część dz. nr 130/3 – obręb 43)” 21.07.2022
Treść decyzji podlegających publikacji 200/2022Treść decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. Budowa zamkniętej komory fermentacyjnej na centralnej oczyszczalni ścieków dla miasta Torunia przy ul. Szosa Bydgoska 49 w Toruniu (dz. 138/1 obr. 23), 15.07.2022
Treść decyzji podlegających publikacji 246740.1.162/2022/2022Treść decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. Budowa urządzeń wodnych – slipu i pomostu wraz z utwardzonym dojściem i dojazdem w ramach zadania pn.: „Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców Torunia ” przy ul. Droga Starotoruńska (dz. 188, 130 obr. 22), 12.07.2022
Treść decyzji podlegających publikacji 20/2022Treść decyzji o pozwoleniu na budowę zmieniającej pozwolenia na na budowę z dnia 30 kwietnia 2021 r.,znak: WAiB.6740.12.904.74.2020.WS dla inwestycji pn. „Budowa budynku biurowego oraz hali magazynowo – produkcyjnej z częścią socjalną, z miejscami postojowymi, placem manewrowym, drogami wewnętrznymi, przyłączem wody i kanalizacji, kablami zasilającymi SN, wewnętrznymi liniami kablowymi NN oraz oświetleniem terenu przy ul. Fortecznej 7 w Toruniu” (dz. nr 191/11, 192, 214 z obrębu 30). 05.07.2022
Treść decyzji podlegających publikacji 169.1/2022Treść decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Modernizacja(przebudowa) sieci ciepłowniczej od komory M-3 w kierunku ul. Chłopickiego 6-10 i Waryńskiego 19 w Toruniu (dz, br 17/2, 26/1, 26/2, 61 obręb 19), 04.07.2022
Treść decyzji podlegających publikacji 95.1/2022Treść decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ramach zadania pn.: „Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców Torunia ” (dz. 2, 4 obr. 24 oraz dz. 128, 139, 142, 144, 145, 146, 147, 156, 180, 186 obr. 22). 04.07.2022
Treść decyzji podlegających publikacji 74.1/2022Treść decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa parkingu dla samochodów osobowych w ramach zadania pn.: „Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców Torunia w Toruniu” (dz. 128, 130 obr. 22). 04.07.2022
Treść decyzji podlegających publikacji 19/2022treść decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa hali magazynowej przy ul. Szymańskiego 15-17 w Toruniu (dz. nr 148/5, 153/11, 153/16, 207/13, 207/14, 208/3 – obręb 45)” 22.06.2022
Treść decyzji podlegających publikacji 18/2022Treść decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa parku handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ulicy Fortecznej 10 w Toruniu (działka nr 217/8 z obrębu 30). 21.06.2022
Treść decyzji podlegających publikacji 17/2022Treść decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa hali technologicznej do produkcji wysokojakościowego reglanulatu z zapleczem socjalnym, boksami magazynowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Szymańskiego 14 w Toruniu (działki nr 157/34, 157/37, 157/39, 207/46 i 209/9 z obrębu 45). 08.06.2022
Treść decyzji podlegających publikacji 16/2022Treść decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną na terenie przy ul. Strobanda 3, 3A, 3B, 3C, 5, 5A, 5B, 5C w Toruniu (działka nr 129/2 z obrębu 30) – etap III i IV inwestycji – budynki B5, B6, B7, B8 30.05.2022
Treść decyzji podlegających publikacji 15/2022treść decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Keplera 46-56 i Heweliusza 13-13B, 15-15B w Toruniu (dz. nr 120/1, 120/2, 120/3, 120/4, 120/5, 120/6, 120/7, 120/8, 120/9, 120/10, 120/11, 120/12 – obręb 30)” 13.05.2022
Treść decyzji podlegających publikacji 14/2022Treść decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa zespołu magazynowo-logistycznego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną – etap I przy ulicy Przelot 74-46 w Toruniu (działki nr 80/14, 80/26, 81/1 i 81/3 z obrębu 54). 12.05.2022
Treść decyzji podlegających publikacji 10.6733.3/2022Treść decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zamkniętej komory fermentacyjnej na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków, położonej przy ul. Szosa Bydgoska 49 w Toruniu (część działki nr 138/1, obręb 23). 09.05.2022

1-20 21-40 41-60 61-70 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A