Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 22.02.2024

Liczba wejść na stronę: 25766909
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 275/2022

Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Rozszczelnienie nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza w Toruniu

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
19.09.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
28.09.2022
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :formularz ofertowy
- :zalacznik_1
- :zalacznik_2
- :Informacja o wyborze.
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Halina Pomianowska
Data wytworzenia: 19-09-2022
Kto opublikował: Anna Karmienko
Data publikacji: 19-09-2022 15:00:26
Kto zmodyfikował: Anna Rasała
Data ostatniej modyfikacji: 28-09-2022 13:21:33
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A