Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Piątek, 22.09.2023

Liczba wejść na stronę: 24978464
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 138/2021

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie miasta Torunia.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
24.09.2021
Data wejścia w życie:
24.09.2021
Utrata mocy:
20.11.2021
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść ogłoszenia
- :Pobierz projekt uchwały
- :Pobierz rysunek
- :Pobierz opis przebiegu granic stref reklamowych
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Anna Stasiak
Data wytworzenia: 23-09-2021
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 23-09-2021 12:11:33
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 01-10-2021 08:19:34
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A