Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 16.06.2024

Liczba wejść na stronę: 26213164
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Petycje 62/2021

o zmianę zapisów Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia i uznanie terenu w rejonie ulic św. Jana Bosko, Polnej, Ugory, Storczykowej i Szosa Chełmińska za tereny zielone z funkcją rekreacji dostępne dla ogółu mieszkańców i zmianę przeznaczenia tego terenu na teren zieleni, sportu i rekreacji, bez możliwości dalszej zabudowy.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
27.08.2021
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Pismo Przewodniczącego RMT o opinię PMT
- :Opinia PMT
- :Projekt uchwały ws. rozstrzygnięcia petycji
- :Pismo Przewodniczącego RMT - przekazanie rozstrzygnięcia petycji
- :Uchwała RMT - rozstrzygnięcie petycji
- :Pismo Przewodniczącego RMT - przekazanie petycji zgodnie z właściwością do PMT
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BRM
Kto wytworzył: RMT
Data wytworzenia: 27-08-2021
Kto opublikował: Beata Czerwonka
Data publikacji: 27-08-2021 13:04:09
Kto zmodyfikował:
Data ostatniej modyfikacji: 26-10-2021 10:57:35
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A