Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 26.05.2024


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Pracownicy UMT


Małgorzata Adamska
kierownik referatu architektury i urbanistyki

komórka urzędu miasta: Wydział Architektury i Budownictwa
Referat Architektury i Urbanistyki
funkcja: kierownik referatu architektury i urbanistyki
adres: ul. Grudziadzka 126 b
nr pokoju: 302
telefon: 56 611 84 38
e-mail: m.adamska@um.torun.pl
kompetencje: kierowanie pracą referatu

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A