Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Środa, 28.02.2024


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Pracownicy UMT


Karol Maria Wojtasik
Radny Miasta Torunia


funkcja: Radny Miasta Torunia
klub radnych: Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
adres:
nr pokoju:
telefon:
fax:
e-mail: k.wojtasik@um.torun.pl
kompetencje:
członek komisji RMT: Komisja Zdrowia i Rodziny
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A