Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 23.06.2024


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Pracownicy UMT


Katarzyna Chłopecka
Radna Miasta Torunia

chlopecka_katarzyna_2019_01.jpgUrodzona w 1985 r w Toruniu. Studiowała stosunki międzynarodowe w Toruńskiej Szkole Wyższej (obecnie Kolegium Jagiellońskie) i na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe: Zasady wykorzystania funduszy unijnych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, Judaizm w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej w Toruniu oraz Akademię Energetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Przez kilka lat wykonywała prace związane z realizacją projektów unijnych dotyczących organizacji szkoleń podwyższających kompetencje kluczowe pracowników toruńskich firm oraz szkoleń praktycznych dla toruńskich gimnazjalistów w zakresie mechatroniki. Ponadto koordynowała projekt, w którym przyznawano dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczych dla bezrobotnych z województwa kujawsko-pomorskiego. Obecnie pracuje w branży energetycznej.

Udzielała się w akcjach społecznych propagujących wartości chrześcijańskie czy bezpieczeństwo ruchu drogowego. Od 2012 r. należy do partii politycznej Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro, którą wspiera swoją pracą, propagując cele, inicjatywy i założenia.

Interesuje się gospodarką niskoemisyjną i rozwojem innowacyjności przedsiębiorstw.

W Radzie Miasta Torunia zasiada po raz pierwszy reprezentując mieszkańców osiedli: Rubinkowo, Jakubskie Przedmieście, Mokre, Bielawy, Grębocin.


funkcja: Radna Miasta Torunia
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: k.chlopecka@um.torun.pl

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A