Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 20.07.2024


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Pracownicy UMT


Piotr Lenkiewicz
Radny Miasta Torunia

lenkiewicz_piotr_2018_01.jpgUrodził się 16 kwietnia 1985 roku w Olsztynie. W Toruniu mieszka od 2004 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu gdzie uzyskał tytuły magistra prawa oraz europeistyki.

Od zawsze związany z toruńską kulturą. Pracował w Centrum Kultury Dwór Artusa, gdzie m.in. dzięki jego koncepcji pozyskano środki na remont i adaptacji pomieszczeń piwnicznych na potrzeby Artus Cinema. W teatrze Baj Pomorski jako główny specjalista ds. kultury kierował Międzynarodowym Festiwalem Teatrów Lalkowych „Spotkania”. Współpracował praktycznie z każdą toruńską instytucją kultury w ramach skoordynowanych działań wspólnych np. podczas reaktywowanego wydarzenia Święto Piernika czy Dni Miasta.

Trzykrotnie otrzymywał stypendium Prezydenta Miasta Torunia w dziedzinie kultury. Jest muzykiem, gra na gitarze. W 2005 roku założył zespół H5N1, z którym nagrał i wydał dwie płyty: „Generał” oraz „Poemat.Inaczej”. Zespół na przestrzeni lat zagrał ponad 100 koncertów w kraju i za granicą. W 2010 roku w plebiscycie Toruńskie Gwiazdy został wybrany „Nadzieją Roku”. Rok później w tym samym plebiscycie H5N1 zostało „Zespołem Roku”.

Zakładał również takie muzyczne projekty jak BuzzGrow czy Projek-Squad. W Telewizji Toruń współtworzył i prowadził program „Muzyczny Kram”, jedną w regionie audycję prezentującą lokalną scenę muzyczną.

W 2017 roku wydał książkę „A jednak coś po nas zostało…(nie)zapomniane historie toruńskich zespołów okresu przełomu”. Publikacja ta jest próba ocalenia ze zbiorowej pamięci torunian zespołów, które tworzyły niezwykły koloryt miasta w latach 1980 – 2000.

Od kilku lat współpracuje z Fundacją Społeczno-Charytatywną Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu, która prowadzi Hospicjum Nadzieja dla dzieci. Wspiera działania z zakresu promocji i fundraisingu.

Szczęśliwy mąż Małgorzaty i ojciec dwuletniego Stasia.

Strona internetowa: facebook.com/piotr.lenkiewicz.torun
funkcja: Radny Miasta Torunia
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: p.lenkiewicz@um.torun.pl

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A