Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Poniedziałek, 24.06.2024


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Pracownicy UMT


Kamila Beszczyńska
Radna Miasta Torunia

beszczynska_kamila_2019_01.jpgUrodziła się 28 maja 1974 roku w Chełmży.

Jest absolwentką studiów wyższych magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku o kierunku nauczycielskim. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z zakresu resocjalizacji oraz studia podyplomowe w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej o kierunku terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną.

Od 15 lat pracuje w Szkole Podstawowej Nr 11 w Toruniu jako nauczyciel wychowania fizycznego. Jest też instruktorem fitness, tańca oraz sportów siłowych. Pod jej okiem rozwijają się talenty sportowe.

Od lat organizuje i wspiera akcje charytatywne na rzecz dzieci, seniorów oraz bezdomnych zwierząt. W Radzie Miasta zajmuje się problemami mieszkańców swojego okręgu, rozwojem sportu, oświatą, wsparciem ludzi starszych i potrzebujących oraz działaniem na rzecz schroniska miejskiego dla zwierząt.

W Radzie Miasta reprezentuje mieszkańców Bydgoskiego, osiedla Bielany i Działek Józefa. Pełni funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Kultury, Turystyki i Promocji oraz jest członkiem Komisji Oświaty i Sportu.

Jest pasją od zawsze jest sport, trenuje akrobatykę oraz sporty siłowe. Wyciszenie odnajduje grając klasykę na gitarze.

Bezpartyjna.


funkcja: Radna Miasta Torunia
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: k.beszczynska@um.torun.pl

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A