Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 23.06.2024


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Pracownicy UMT


Wojciech Klabun
Radny Miasta Torunia

klabun_wojciech_2014_01.jpgUrodził się w 1985 roku w Toruniu. Młodość spędził na Rubinkowie, obecnie mieszka na Podgórzu. Ukończył V Liceum Ogólnokształcące, a następnie stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Jest także absolwentem Podyplomowych Studiów w zakresie finansów i marketingu, a także Podyplomowych Studiów w zakresie administracji publicznej.

Zaangażowany w działalność społeczną, zwolennik pracy organicznej. W młodości członek Harcerstwa Polskiego, ministrant i lektor w parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła. Założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia "Nasz Podgórz", były przewodniczący Rady Okręgu nr 1 – Podgórz. Angażuje się w upowszechnianie zapomnianej historii lewobrzeża, a także w krzewienie kultury i postaw prospołecznych. Organizator debat, inscenizacji, turniejów, Dni Podgórza, sprzątania zaniedbanych terenów i innych.

W latach 2010-2014 członek miejskiego Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, przedstawiciel toruńskich Rad Okręgów w komisji przygotowującej projekt budżetu partycypacyjnego.

Interesuje się historią, marketingiem oraz sportem. Biega, lubi snowboarding. W 2014 roku był Komandorem Międzynarodowych Motorowodnych Mistrzostw Polski, dzięki którym sporty motorowe wróciły nad toruńskie nabrzeże po 59 latach przerwy.

Wieloletni członek Prawa i Sprawiedliwości, w przeszłości m.in. Przewodniczący Forum Młodych PiS w Toruniu. Przewodniczący Komitetu PiS nr 1 w Toruniu, członek Zarządu Miejskiego, a także Zarządu Okręgu toruńsko-włocławskiego.

W 2014 roku został wybrany do Rady Miasta Torunia, jako reprezentant okręgu nr 1: Skarpa, Podgórz, Stawki, Rudak, Czerniewice, Kaszczorek. Głosowało na niego 1229 mieszkańców.

Żonaty, ma 3-letnią córkę Olę.

Telefon: 692 228 717
funkcja: Radny Miasta Torunia
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: w.klabun@um.torun.pl

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A