Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 16.06.2024


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Pracownicy UMT


Danuta Zając
Radna Miasta Torunia

zajac_danuta_2006_02.jpgUrodziła się w 1954 r. Radna Miasta Torunia nieprzerwanie od 1994 r. Pracuje w komisjach zajmujących się infrastrukturą komunalną, ochroną środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym. W kadencji 2002-2006 była wiceprzewodniczącą Komisji Gospodarki Przestrzennej, w latach 2006-2010 wiceprzewodniczącą Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska, a w kadencji 2010-2014 przewodniczącą Komisji Budżetu.

Skutecznie zabiegała o budowę basenu przy ul. Hallera w Toruniu, rozbudowę kanalizacji ściekowej i deszczowej. Zabiega o remonty i budowę dróg, chodników oraz oświetlenia, wspierała działania związane z przygotowaniem budowy nowego mostu drogowego przez Wisłę oraz południowej obwodnicy Torunia, a także kapitalnego remontu Zespołu Szkół nr 14 i Szkoły Podstawowej nr 17. Znakomita większość tych inwestycji doczekała się realizacji.

Jako radna, i jako człowiek wrażliwy, otwarty na potrzeby innych i zawsze gotowy spieszyć z pomocą, utrzymuje bliski i bezpośredni kontakt z mieszkańcami zwłaszcza lewobrzeżnej części miasta, z którą związała swoje życie. Współorganizowała pierwszą świetlicę środowiskową dla dzieci. Systematycznie organizuje imprezy dla dzieci i młodzieży, festyny dla mieszkańców, nie zapominając o seniorach. Tradycyjne spotkania opłatkowe dla osób starszych wpisała sobie w kalendarz corocznych obowiązków, zaś dla wszystkich zainteresowanych, niezależnie od wieku, organizuje od lat pielgrzymki zarówno krajowe jak i zagraniczne.

Samorząd to nie jedyne pole społecznej aktywności - w rodzinnej parafii przygotowuje plastyczne dekoracje kościoła, poświęcając na to swój prywatny czas.

Za szesnaście lat pracy na rzecz samorządu toruńskiego odznaczona została w maju 2010 r. Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Prezydent Rzeczypospolitej Polski, z okazji XX-lecia odrodzonego samorządu, uhonorował ją Złotym Krzyżem Zasługi.

W wyborach samorządowych kadencji 2014-2018 startowała z okręgu nr 1 (Podgórz, Stawki, Rudak, Czerniewice,Skarpa i Kaszczorek) zdobywając 800 głosów.
funkcja: Radna Miasta Torunia
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: d.zajac@um.torun.pl

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A