Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 21.05.2024


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Pracownicy UMT


Bartłomiej Jóźwiak
Radny Miasta Torunia

jozwiak_bartlomiej_2018_01.jpgUrodził się 30 stycznia 1981 r. Ukończył V LO w Toruniu. Jest absolwentem UMK, magistrem prawa, magistrem politologii oraz absolwentem studiów europejskich w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Moneta. Działał w harcerstwie w 127 Toruńskiej Drużynie Harcerskiej z Podgórza oraz w samorządzie studenckim UMK i Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Pracował jako koordynator projektów europejskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Obecnie zawodowo zajmuje się ochroną środowiska pracując w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W Radzie Miasta Torunia zasiada po raz czwarty. Reprezentuje mieszkańców Skarpy, Kaszczorka, Podgórza, Rudaka, Stawek, Czerniewic i Glinek. Kandydował z listy PO. W ostatnich wyborach zdobył 2390 głosy.

W Radzie Miasta zajmuje się problemami mieszkańców osiedli swojego okręgu, wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości, tworzeniem rozwiązań przyjaznych seniorom i rodzinom. Jego celem jest przyjazne miasto stwarzające możliwości dobrej pracy, rozwoju i życia wszystkich mieszkańców.

Jest żonaty - żona Ewa. Ma 3 letniego synka Kazika. Lubi sport: biega, pływa i jeździ rowerem. Jego pasją jest historia.

Strona internetowa: www.bjozwiak.pl


funkcja: Radny Miasta Torunia
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: b.jozwiak@um.torun.pl

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A