Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 25.02.2024

Liczba wejść na stronę: 927768
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Liczba jednostek: 7
1-7 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
tel. 56 650 85 62
fax 56 648 64 47
e-mail: sekretariat@mopr.torun.pl
www.mopr.torun.pl/

ul. Słowackiego 114 – obsługa klienta
dyrektor Walter Rafał 
 
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
ul. Gagarina 152, 87-100 Toruń
tel. 56 654 18 57
www.ddps-torun.pl

Filia DDPS, ul. Rydygiera 30/32 87-100 Toruń tel. 56-650-84-18
kierownik Sienkiewicz Małgorzata 
 
Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Skłodowskiej-Curie 82-84, 87-100 Toruń
tel. 56 623 28 54 ; 56 623 33 36
e-mail: msbm1@wp.pl
www.msbm.torun.pl
Kierownik Jurkiewicz Tomasz 
 
Dom Pomocy Społecznej
ul. Sz.Chełmińska 220, 87-100 Toruń
tel. 56 654 56 42
fax dpsdyr@dps.torun.pl
www.torun.naszdps.pl
dyrektor Wołowska Agata 
 
Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie
ul. Stefana Batorego 38/40, 87-100 Toruń
tel. (56) 611 79 50
e-mail: sekretariat@tcsr.torun.pl
http://tcsr.torun.pl/

ul. Rydygiera 12A
Dyrektor Joanna Poremska 
 
Dom dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 80E, 87-100 Toruń
tel.
fax
e-mail:


Kierownik Kazimiera Podgórska 
 
Toruńskie Centrum Usług Społecznych
ul. Marii Konopnickiej 13, 87-100 Toruń
tel. 56 611 89 44
e-mail: sekretariat@tcus.torun.pl
tcus.bip-e.pl
dyrektor Dagmara Zielińska 

1-7 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A