Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 24.02.2024

Liczba wejść na stronę: 927745
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Liczba jednostek: 1
1 
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Bema 23/29, 87-100 Toruń
tel. 56 622 67 00 ; 56 622 67 03
fax 56 622 67 05
e-mail: sekretariat@mosir.torun.pl
www.mosir.torun.pl
p.o. dyrektora Marek Osowski 

1 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A