Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 24.02.2024

Liczba wejść na stronę: 927750
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Liczba jednostek: 1
1 
 
Teatr Baj Pomorski
ul. Piernikarska 9, 87-100 Toruń
tel. 56 652 24 24; 56 652 27 17; 56 652 20 29
fax 56 652 27 17
e-mail: sekretariat@bajpomorski.art.pl
www.bajpomorski.art.pl
dyrektor Lisowski Zbigniew 

1 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A