Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 25.02.2024

Liczba wejść na stronę: 927772
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Liczba jednostek: 1
1 
 
Izba Wytrzeźwień
ul. Kasztanowa 16, 87-100 Toruń
tel. 56 645 89 96
e-mail: sekretariat@moeipu.pl
moeipu.pl/
Kierownik Robert Duchiński 

1 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A