Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 24.02.2024

Liczba wejść na stronę: 927751
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Liczba jednostek: 3
1-3 
 
Centrum Kultury Dwór Artusa
Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń
tel. 56 655 49 29; 56 655 49 39
fax 56 655 49 59
e-mail: sekretariat@artus.torun.pl
www.artus.torun.pl
zarządzający instytucją Wudarski Łukasz 
 
Centrum Kultury Zamek Krzyżacki
ul. Przedzamcze 3, 87-100 Toruń
tel. 56 621 08 89
fax 56 653 97 22
e-mail: centrum@ckzamek.torun.pl
www.ckzamek.torun.pl
Nowicki Andrzej 
 
Centrum Sztuki Współczesnej
ul. Wały gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń
tel. 56 610 97 00
fax 56 621 07 24
e-mail: info@csw.torun.pl
www.csw.torun.pl
dyrektor Stanisławski Krzysztof 

1-3 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A