Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 25.02.2024

Liczba wejść na stronę: 927759
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Liczba jednostek: 5
1-5 
 
Żłobek Miejski nr 1
ul. Bażyńskich 24/26, 87-100 Toruń
tel. 56 623 12 79
e-mail: biuro@zlobek1torun.pl
www.zlobek1torun.pl
dyrektor Zajączkowska Marzena 
 
Żłobek Miejski nr 2
ul. Piskorskiej 9, 87-100 Toruń
tel. 56 659 93 90
e-mail: zlobek2torun@op.pl
www.zlobek2torun.pl
dyrektor Iwona Pucka 
 
Żłobek Miejski nr 3
ul. Konstytucji 3-Maja 16, 87-100 Toruń
tel. 56 648 65 54
e-mail: kontakt@zlobek3torun.pl
www.zlobek3torun.pl/
dyrektor Lewandrowska Izabela 
 
Żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie


Rejestr żłobków i klubów dziecięcych utworzonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r., poz. 1457) oraz wykaz dziennych opiekunów
 
Żłobek Miejski nr 4
ul. gen. Władysława Andersa 21, 87-100 Toruń
tel. 56 649 57 30
e-mail: biuro@zlobek4torun.pl ; dyrektor@zlobek4torun.pl
http://zlobek4torun.pl/
dyrektor Trybańska Katarzyna 

1-5 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A