Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 25.02.2024

Liczba wejść na stronę: 927762
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Liczba jednostek: 3
1-3 
 
Specjalistyczny Szpital Miejski
ul. Batorego 17/19, 87-100 Toruń
tel. 56 610 02 68
fax 56 655 75 30
e-mail: info@med.torun.pl
www.med.torun.pl
dyrektor Wileńska Justyna 
 
Miejska Przychodnia Specjalistyczna
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
tel. 56 611 99 88
fax 56 611 99 88
e-mail: sekretariat@mps.torun.pl
www.mps.torun.pl
dyrektor Jaskulska-Grzechowiak Lidia 
 
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń
tel. 56 657 42 90
e-mail: zpo@zpotorun.pl
www.zpotorun.pl
dyrektor Śmiarowska Grażyna 

1-3 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A