Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 25.07.2024

Liczba wejść na stronę: 26482689
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 353/2022

Informuję, że Pani Grażyna Komenda dokonała zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Szubińskiej 8 w Toruniu (dz. nr 633, obręb 63) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
26.09.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
25.11.2022
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Magdalena Piernik
Data wytworzenia: 26-09-2022
Kto opublikował: Agnieszka Schreiber
Data publikacji: 26-09-2022 13:38:58
Kto zmodyfikował: Agnieszka Schreiber
Data ostatniej modyfikacji: 26-09-2022 13:39:23
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A