Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 16.06.2024

Liczba wejść na stronę: 26213065
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron 6833.26.1.2020/2022

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Torunia o sporządzonym operacie szacunkowym, w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Kusocińskiego, oznaczoną geodezyjnie jako działki nr 15/33, 26/8 przejętą na rzecz Gminy Miasta Toruń na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 2 listopada 2020 r. znak: WAiB.6740.15.13.10.2020 MB, WAiB 38/V/2020(1) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa ulicy Kusocińskiego w Toruniu”.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
31.08.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
15.09.2022
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Joanna Gensikowska
Data wytworzenia: 31-08-2022
Kto opublikował: Tomasz Kamiński
Data publikacji: 31-08-2022 12:57:27
Kto zmodyfikował: Tomasz Kamiński
Data ostatniej modyfikacji: 31-08-2022 12:59:23
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A