Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 13.07.2024

Liczba wejść na stronę: 26399103
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 50/2022

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11.08.2022r. zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 11/2022, znak WIR.II.747.5.2.2022.DK

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
17.08.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
01.08.2022
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treśćobwieszczenia
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Szczepan Bukłaho
Data wytworzenia: 17-08-2022
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 17-08-2022 13:16:03
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 17-08-2022 13:16:51
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A