Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 20.07.2024

Liczba wejść na stronę: 26448692
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 64.6730.4/2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części parteru budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz całego parteru budynku usługowego na przedszkole oraz drugiej kondygnacji budynku usługowego na część mieszkalną mającą stanowić uzupełnienie istniejącego lokalu mieszkalnego, celem utworzenia z ww. budynków jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem usługowym (przedszkole) o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku, na terenie położonym przy ul. Kameliowej 15B w Toruniu (działka nr 118/2, obręb 32).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
21.07.2022
Data wejścia w życie:
21.07.2022
Utrata mocy:
05.08.2022
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :obwieszczenie o decyzji
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 21-07-2022
Kto opublikował: Dawid Kołodzicki
Data publikacji: 21-07-2022 13:04:44
Kto zmodyfikował: Dawid Kołodzicki
Data ostatniej modyfikacji: 21-07-2022 13:07:10
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A