Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Poniedziałek, 24.06.2024

Liczba wejść na stronę: 26232066
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 42/2022

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny-Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą...", znak: WOO.420.39.2020.DK.37

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
20.07.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
04.08.2022
Tekst dokumentu:
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Anna Deczyńska-Sadowska
Data wytworzenia: 20-07-2022
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 20-07-2022 13:12:27
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 20-07-2022 13:14:49
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A