Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 23.06.2024

Liczba wejść na stronę: 26230343
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 855.6740.2018.1/2022

Obwieszczenie PMT o uznaniu na podstawie art. 98§ 2 kodeksu postępowania administracyjnego, wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wybickiego 12B w Toruniu (dz. nr 605, 611, 675 z obrębu 3)inwestora: Domum Development sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu- za wycofany.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
14.07.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
29.07.2022
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Magdalena Piernik
Data wytworzenia: 14-07-2022
Kto opublikował: Małgorzata Żelazkiewicz
Data publikacji: 14-07-2022 15:03:11
Kto zmodyfikował: Małgorzata Żelazkiewicz
Data ostatniej modyfikacji: 14-07-2022 15:18:20
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A