Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Poniedziałek, 24.06.2024

Liczba wejść na stronę: 26232067
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron 72.110/2022

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Pułaskiego 26 w Toruniu (działka nr 266/1, obręb 55)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
17.06.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
02.07.2022
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść obwieszczenia
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marek Żmuda
Data wytworzenia: 17-06-2022
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 17-06-2022 09:06:12
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 17-06-2022 09:19:05
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A