Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 23.06.2024

Liczba wejść na stronę: 26230157
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 947.6740.2020/2022

Obwieszczenie Miasta Torunia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi nadziemnymi i podziemnymi, drogami, chodnikami, siecią i przyłączem wod.-kan., kanalizacją teletechniczną, oświetleniem i monitoringiem przy ulicy Końcowej 1 w Toruniu (dz. nr 237, 235/2, 238, 236 z obrębu 3).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
31.01.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
15.02.2022
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Magdalena Piernik
Data wytworzenia: 31-01-2022
Kto opublikował: Wioleta Sałatowska
Data publikacji: 31-01-2022 14:36:28
Kto zmodyfikował: Wioleta Sałatowska
Data ostatniej modyfikacji: 31-01-2022 14:38:33
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A