Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 21.05.2024

Liczba wejść na stronę:
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Mieszkańcy Torunia, zgodnie z art. 41a ustawy o samorządzie gminnym, mają możliwość złożenia obywatelskiego projektu uchwały.

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje grupie co najmniej 300 mieszkańców Miasta Torunia.

Zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich uregulowane są w uchwale nr 961/18 Rady Miasta Torunia z 18 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5438) w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej:


Szczegółowe informacje o sposobie postępowania w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej są także dostępne na Karcie Informacyjnej Mieszkańca:

 

 

 

 

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Beata Czerwonka
Data wytworzenia: 16-01-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 16-01-2019 09:26:46
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 16-01-2019 09:42:13

bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt