Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 20.07.2024


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Kluby radnych


Michał Wojtczak
Radny Miasta Torunia

wojtczak_michal_220_2020_01.jpgZ wykształcenia pedagog, ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie później pracował jako nauczyciel akademicki w Instytucie Pedagogiki i Psychologii.

Od 1980 związany z „Solidarnością”. Wchodził w skład podziemnych władz związku w Toruniu, redagował tygodnik „Kontra”, przygotowywał audycje Radia „Solidarność”. Od 1991 pełnił etatowo funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przez dwie kadencje przewodniczącego zarządu Regionu Toruńskiego NSZZ „Solidarność”.

Działalność polityczną rozpoczął w Ruchu Społecznym AWS, pełniąc między innymi funkcję przewodniczącego zarządu regionu w województwie toruńskim, a później w województwie kujawsko-pomorskim. W 1997 został wybrany na posła na Sejm III kadencji z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. W Sejmie pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Komisji Nadzwyczajnej ds. Reformy Systemu Ubezpieczeń Społecznych. Wchodził w skład stałej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu. W marcu 2000 objął funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Po zakończeniu pracy w Sejmie przystąpił do SKL-RNP, pełniąc funkcję szefa partii w województwie kujawsko-pomorskim. W 2002 bez powodzenia kandydował do sejmiku tego województwa z listy Wspólnoty 2002. W 2004 wstąpił do Platformy Obywatelskiej.

Pełnił także funkcję dyrektora generalnego w Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom, będące organizatorem Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”.

W 2005 z ramienia PO został wybrany na senatora VI kadencji w okręgu toruńskim. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat senatorski, otrzymując 103 087 głosów. W 2011 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, w nowym okręgu jednomandatowym dostał 40 492 głosy. W 2015 nie został wybrany na kolejną kadencję. W 2018 wystartował na radnego miejskiego w Toruniu.

W 2018 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.


funkcja: Radny Miasta Torunia
e-mail: m.wojtczak@um.torun.pl

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A