Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Poniedziałek, 24.06.2024


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Kluby radnych


Józef Wierniewski
Radny Miasta Torunia

wierniewski_jozef_220_2019_01.jpgJózef Wierniewski urodził się 9 marca 1947 r. w Toruniu. Jest absolwentem V LO w Toruniu i historii UMK. Tytuł magistra uzyskał po obronie pracy „Działalność polskich organizacji robotniczych w Toruniu w latach 1895 – 1914”. W 1968 r. rozpoczął pracę nauczyciela w SP 14, następnie w SP7 i SP 2 pełnił funkcję wicedyrektora. W 1982 r. po wprowadzeniu stanu wojennego zrezygnował ze stanowiska, pozostając nauczycielem SP 2. W okresie stanu wojennego zaangażowany był w działalność podziemną za co po 1989 r. był wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, Odznaką Honorową Działacza Opozycji Antykomunistycznej. W latach 1990 – 1992 był przewodniczącym Sekcji Region NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty. W 1992 r. wygrał konkurs na dyrektora V LO w Toruniu. Funkcję tę pełnił do emerytury czyli do 2012 r. Razem z innymi dyrektorami szkół i placówek powołali Toruńskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół, którego był wiceprzewodniczącym, a następnie przewodniczącym.

Żona Zofia.

Od 7 lutego 2019 r. jest radnym Rady Miasta Torunia, członkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Miasta, a od marca 2019 r. - członkiem Klubu Koalicji Obywatelskiej.

W ramach pracy radnego zajmuje się również sprawami edukacji i ekologii w Toruniu.
funkcja: Radny Miasta Torunia
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: j.wierniewski@um.torun.pl

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A