Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 21.05.2024


Wyszukaj i wyświetl szukane dane
 

   

Pracownicy UMT


Margareta Skerska-Roman
Radna Miasta Torunia

skerska-roman_margareta_2018_01.jpgUrodzona 29.12.1974 w Golubiu-Dobrzyniu.

Jest absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku politologia o specjalności samorządowo-politycznej. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego, administracji publicznej, zarządzania oświatą oraz nauczania języka polskiego i wiedzy o kulturze.

Od ponad dwudziestu lat pracuje na stanowisku sekretarza szkoły, w toruńskiej szkole podstawowej.

Odznaczona w 2010 roku przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Społeczniczka, członek Związku Nauczycielstwa Polskiego Jest autorką kilku projektów do budżetu partycypacyjnego, ławnikiem kadencji 2012-2015. Uważa, że każdy z nas może wiele zdziałać dla społeczności lokalnej. Sądzi bowiem, że liczy się najbliższe otoczenie – podwórko, ulica, dzielnica. Ponadto szczególnie bliskie są jej zagadnienia związane z toruńską oświatą oraz polepszeniem sytuacji uczniów i słuchaczy toruńskich szkół i placówek oświatowych.

Bezpartyjna.

W Radzie Miasta reprezentuje mieszkańców Bydgoskiego Przedmieścia, Bielan i Działek Józefa.

Jej hobby to bieganie. Mężatka, 1 dziecko – ośmiolatka Emilia.
funkcja: Radna Miasta Torunia
adres: ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
e-mail: m.skerska-roman@um.torun.pl

powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A